ไก่ชนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Title

ไก่ชนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Subject

ไก่ชน
ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช
ไก่ชนและการชนไก่

Description

210 หน้า ภาพประกอบ

Creator

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

Source

http://pubhtml5.com/bookcase/ytuc

Publisher

โรงพิมพ์ตระกูลไทย

Date

18/1/2558

Rights

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

Format

pdf

Language

th

Type

หนังสือบริจาค

Coverage

2558

Citation

นิสิต ตั้งตระการพงษ์, “ไก่ชนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก,” Digital Library of King Naresuan, the Great , accessed November 25, 2020, https://librarynu.omeka.net/items/show/15.

Output Formats