60 ปี ผู้ศึกษาค้นคว้ากับ 424 ปี ไก่ชนพระนเรศวร

Title

60 ปี ผู้ศึกษาค้นคว้ากับ 424 ปี ไก่ชนพระนเรศวร

Subject

ไก่ชน
ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช
ไก่ชนและการชนไก่

Description

131 หน้า ภาพประกอบ

Creator

นิสิต ตั้งตระการพงษ์.

Source

http://pubhtml5.com/bookcase/ytuc

Publisher

โรงพิมพ์ตระกูลไทย

Date

2545

Rights

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

Format

pdf

Language

th

Type

หนังสือหายาก

Coverage

2545