ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช : ไก่ลือเลื่องของเมืองพิษณุโลก

Title

ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช : ไก่ลือเลื่องของเมืองพิษณุโลก

Subject

ไก่ชน
ไก่ชนและการชนไก่
ไก่ชนพระนเรศวร

Description

118 หน้า ภาพประกอบ
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Creator

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

Source

http://pubhtml5.com/bookcase/ytuc

Publisher

โรงพิมพ์ตระกูลไทย

Date

2542

Rights

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

Format

pdf

Language

th

Type

หนังสือหายาก

Coverage

2542-