พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก

Title

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
Phra Buddha Chinnaraj Wat Phra Sri Rattana Mahathat Vora Mahaviharn, Phitsanulok Province

Subject

Wat Phra Sri Rattana Mahathat Vora MahaviharnTemples
Buddhism
Temples, Buddhist--Phitsanulok
Phra Buddha Chinnaraj
พระพุทธชินราช--ประวัติ
พิษณุโลก--โบราณสถาน

Description

132 หน้า ภาพประกอบ
พิมพ์ครั้งที่ 3

Creator

พระครูโสภณธรรมวิภัช

Source

โรงพิมพ์บางกอกสาส์น

Publisher

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

Date

2550

Rights

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

Relation

DS589.Ph51 พ353 2550

Format

pdf

Language

th

Type

text