พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก

Title

พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
Phra Buddha Chinnaraj Wat Phra Sri Rattana Mahathat Vora Mahaviharn, Phitsanulok Province

Subject

Wat Phra Sri Rattana Mahathat Vora MahaviharnTemples
Buddhism
Temples, Buddhist--Phitsanulok
Phra Buddha Chinnaraj
พระพุทธชินราช--ประวัติ
พิษณุโลก--โบราณสถาน

Description

132 หน้า ภาพประกอบ
พิมพ์ครั้งที่ 3

Creator

พระครูโสภณธรรมวิภัช

Source

โรงพิมพ์บางกอกสาส์น

Publisher

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

Date

2550

Rights

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

Relation

DS589.Ph51 พ353 2550

Format

pdf

Language

th

Type

text

Citation

พระครูโสภณธรรมวิภัช, “พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก,” Digital Library of King Naresuan, the Great , accessed November 25, 2020, https://librarynu.omeka.net/items/show/16.

Output Formats