ไก่ชนนเรศวร : สัตว์เอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก

Title

ไก่ชนนเรศวร : สัตว์เอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก

Subject

ไก่ชนและการชนไก่
ไก่ชน--การเลี้ยง
ไก่ชน--การสืบพันธุ์
ไก่--โรค

Description

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชน ประวัติความเป็นมาและวิธีการเลี้ยง

Creator

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

Source

SF503 ป497ก 2548

Publisher

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

Date

2548

Rights

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Format

pdf

Language

th

Type

text

Coverage

มหาวิทยาลัยนเรศวร