ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช : ไก่ลือเลื่องของเมืองพิษณุโลก

Title

ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช : ไก่ลือเลื่องของเมืองพิษณุโลก

Subject

ไก่ชนและการชนไก่
ไก่ชน--การเลี้ยง
ไก่ชน--การสืบพันธุ์

Description

30 หน้า ภาพประกอบ

Creator

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

Publisher

โรงพิมพ์ตระกูลไทย

Date

2535-04-26

Rights

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

Relation

SF487 น696ก 2535

Format

pdf

Language

th

Type

หนังสือหายาก

Coverage

2559-03-22